Secţiunea Programare – Studenti (Instrumentaţie Virtuală)

Durata  probei practice “Instrumentaţie Virtuală” pentru studenţi este de 3 ore şi constă în faptul că studenţii primesc codul sursă realizat în mediul de dezvoltare LabWindows/CVI al unei aplicaţii de control pe care vor trebui să o modifice conform cerinţelor formulate. Implementarea cerinţelor va presupune dezvoltarea codului sursă primit şi elaborarea unui program corect care să lucreze în timp real.

Programa pentru concurs este următoarea:

1. Noţiuni generale de sisteme software de achiziţie şi comandă.
2. Prezentarea generală a mediului de dezvoltare LabWindows/CVI al firmei National Instruments.
3. Elemente de bază: tipuri de date, variabile, constante, organizarea unei aplicaţii.
4. Prezentarea modului de lucru cu evenimente, întreruperi software/hardware.
5. Realizarea de aplicaţii folosind funcţii de tip CVICALLBACK()
6. Realizarea unei aplicaţii de sincronizare a unor taskuri pe evenimente generate hardware şi software.
7. Realizarea unei interfeţe grafice de aplicaţie.
8. Implementarea unei interfeţe software pentru un sistem de achiziţie şi comandă.
9. Implementarea software a unui driver de instrument.
10. Modalităţi de implementare a unei aplicaţii de prelucrare numerică a semnalelor.
11. Modalităţi de implementare a unei aplicaţii software distribuită
12. Includerea într-un program de aplicaţie a modulelor de program precompilate.
13. Interfaţarea cu alte limbaje de nivel superior.
14. Generarea şi importarea de biblioteci în mediul de dezvoltare Labwindows/CVI.
15. Dezvoltarea de aplicaţii pentru implementarea principiului instrumentaţiei virtuale.
16. Dezvoltarea de aplicaţii folosind mecanismul multithreading al sistemului de operare.